Farmworks Surface

Kenmerken:

  • 3D weergave van het terreinmodel
  • Afwatering van percelen simuleren, analyseren en optimaliseren
  • Uitgebreide functies om drainageplannen te maken die met WM-Drain kunnen worden uitgevoerd
  • Drainageplannen via Office Sync draadloos naar het FmX verzenden

Farmworks Surface is een programma voor het ontwerpen en analyseren van afwateringssystemen. Surface zorgt voor optimale plaatsing van greppels en drainagebuizen, zodat overtollig water bij hevige regenval adequaat kan worden afgevoerd en gewassen geen vochtschade oplopen.

Importeer hoogtekaarten uit het FmX of TMX display en toon in 3D het perceelsverloop met afwateringspijlen en beslis of er greppels of drainagebuizen geïnstalleerd moeten worden om de afwatering te optimaliseren. Gebruik de ontwerpmodule om afwateringssystemen en drainageplannen te ontwerpen. Van iedere greppel of drainagebuis kunt u apart bepalen wat de afmeting, type, minimum diepte, maximum diepte en helling moet zijn.

Zodra het ontwerp klaar is kunt u eenvoudig bepalen hoeveel meter slang er nodig is en hoelang u ongeveer bezig bent. Laad het plan in uw FmX middels een USB-stick of zelfs draadloos via Office Sync, zodat u met WM-Drain en het FmX display volledig geautomatiseerd het ontwerp kan aanleggen.

 

  • farmworks_surface_1
  • farmworks_surface_2
  • farmworks_surface_3
  • farmworks_surface_4

Extra informatie

Farmworks