Missie & mensen

Agrometius streeft ernaar langdurige relaties op te bouwen met haar dealers, business partners en eindgebruikers. Wij realiseren dit door kwalitatief hoogwaardige producten voor precisielandbouw te leveren, met een uitstekende service. Hierbij gaat Agrometius nieuwe uitdagingen aan door vragen uit de
precisielandbouw pragmatisch en efficiënt op te lossen. Doordat Agrometius creatief, flexibel en oplossingsgericht omgaat met wensen van klanten, heeft de
organisatie in de afgelopen jaren een belangrijke plaats verworven in de markt.

Wij hechten veel waarde aan een goede dienstverlening. Daarom investeert Agrometius veel in opleiding en training van medewerkers. Wij zijn van mening dat onze medewerkers het beste functioneren bij een goede balans tussen vrijheid en verplichting. Vrijheid biedt hen ruimte voor creativiteit en ontplooiing, maar deze vrijheid brengt ook verantwoordelijkheden met zich mee.

Werken bij Agrometius betekent dat je een ondernemende instelling hebt en je verantwoordelijk weet op te stellen in relatie tot klanten en collega’s. Verder dien je plezier te hebben in het werk. We spreken bij Agrometius over Leuk, Leerzaam en Lonend. Het werken bij en met Agrometius moet, in lijn met onze missie, aan deze drie voorwaarden voldoen.

 

 Agrometius_Team_2015_small