Kwaliteit

Agrometius hecht veel waarde aan de kwaliteit van de producten en diensten. Binnen Agrometius wordt daarom gewerkt volgens een kwaliteitssysteem dat vastgelegd en ingevoerd is en dat voldoet aan de eisen volgens de norm ISO 9001:2008. Agrometius streeft ernaar de kwaliteit van haar dienstverlening voortdurend te verbeteren met als doel een nog grotere klanttevredenheid. Hiertoe formuleert Agrometius ieder jaar opnieuw concrete doelstellingen en worden er middelen beschikbaar gesteld die nodig zijn om deze doelstellingen te halen. Minimaal een keer per jaar wordt het kwaliteitssysteem geëvalueerd. Op deze manier blijft het streven naar kwaliteit een continu proces binnen de organisatie.