Variabele afgifte & sectiecontrol

Sectiecontrol
In Nederland en België wordt het landschap gekenmerkt door relatief kleine percelen met onregelmatige vormen en veel sloten. Daarnaast gebruikt men veelal spuitmachines met grote werkbreedtes, waardoor het vaak lastig te zien tot waar is bespoten. Bij een toepassing van GPS sectiecontrol op uw veldspuit stuurt het systeem automatisch de spuitboomsecties aan en daardoor behoort overlappen tot het verleden.

Belangrijke argumenten te kiezen voor GPS sectiecontrol, zijn de besparing op gewasbeschermingsmiddelen en het terugdringen van onder- en overdosering. Bijkomend voordeel is de mogelijkheid om in het donker te kunnen spuiten en het terugdringen van de milieubelasting. Naast spuitmachines heeft Agrometius ook oplossingen voor sectiecontrol op zaaimachines, pootmachines en bemesters, want ook hier zijn besparingen haalbaar.

Variabele afgifte
De laatste jaren is het variabel bewerken van percelen in opmars. In tegenstelling tot de gangbare manier van werken wordt hierbij iedere plaats binnen een perceel als uniek beschouwd en dus verschillend behandeld. Met behulp van opbrengstkaarten en gegevens van onder andere bodemonderzoek kan een taakkaart worden gemaakt, welke de basis vormt van uw bewerking.

Agrometius biedt diverse systemen voor het variabel toedienen van producten als zaaigoed, meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen en natuurlijk meer. Door variabel te gaan werken kunt u aanzienlijk besparen op het gebruik hiervan, wat uw saldo’s ten goede zal komen!

Variabele afgifte afbeelding