Opbrengstmeting

Opbrengstmeting is een belangrijke stap binnen precisielandbouw. Door de opbrengst van een gewas plaatsspecifiek in kaart te brengen, wordt een goed beeld verkregen van de variatie in opbrengst binnen het perceel. Aan de hand van deze informatie, eventueel in combinatie met kaarten van de Greenseeker en/of Veris bodemscanner, kan worden achterhaald of de plaatsspecifieke bewerkingen inderdaad tot een meer homogene opbrengst hebben geleid en of bijvoorbeeld een structuurplek inderdaad voor opbrengstderving heeft gezorgd. Tevens vormen opbrengstkaarten een belangrijke basis voor het maken van taakkaarten voor variabel zaaien en kunstmeststrooien voor een volgend teeltjaar.

Agrometius heeft voor zowel maaidorsers als voor rooimachines een systeem voor opbrengstmeting. Deze systemen zijn merkonafhankelijk en passen op zowel oude als nieuwe machines. Indien uw combine reeds af-fabriek is uitgerust met opbrengstmeting, maar nog niet met GPS, dan kunnen we in veel gevallen de reeds aanwezige sensoren gebruiken i.c.m. het Trimble FmX of TMX-2050 display, dat tevens wordt gebruikt voor rechtrijden en andere precisielandbouw toepassingen.

opbrengstmeting kaart afbeelding