Gewasmonitoring

Gedurende het groeiseizoen is het van groot belang om de toestand en de groei van het gewas, maar ook de omgeving waarin het groeit te monitoren. Hiertoe zijn diverse methoden en technieken op de markt. Agrometius biedt hierin diverse producten van toonaangevende merken als Pessl en Trimble.

Het voordeel van dergelijke systemen is dat de sensoren een objectieve meting doen en dat de data veelal automatisch opgeslagen wordt. Hierdoor is het mogelijk omstandigheden in de tijd te vergelijken. De systemen leveren waardevolle informatie waarmee u gedegen beslissingen kunt nemen ten aanzien van de inzet van meststoffen, gewasbeschermingsmiddelen en andere teeltmaatregelen. Dit met als doel dat het gewas zich optimaal kan ontwikkelen ten behoeve van een goede opbrengst.

Gewasmonitoring op trekker